Jaga:     
Uudised

Veebileht hakkab vanemaid koolitama

MTÜ Hiirekese Mängutuba avas online-koolituste veebilehe lastevanematele, kus lapse tervise ja kasvatamise teemadel räägivad Eesti lastearstid ja kasvatusteaduste spetsialistid. 

Idee lapsevanematele veebikoolitusi pakkuva portaali loomiseks tuli MTÜ Hiirekese Mängutoa tegevjuhil Anneli Pärlinil seoses järjest suureneva huviga vanemate koolituste vastu. "Oleme oma perekeskuses korraldanud juba ligi 10 aastat erinevaid lapse tervist ja kasvatamist käsitlevaid koolitusi ning on selge, et huvi nende vastu on suur. Kuna väga palju küsitakse, ega loengutes pole võimalik osaleda näiteks Skype vahendusel või vaadata salvestusi, siis sellest mõte sündiski," rääkis Anneli Pärlin.

Pärlini sõnul on kogu ettevõtmise mõte lastevanematele kvaliteetse informatsiooni pakkumine ja nende teadlikkuse tõstmine laste tervise ja kasvatmisega seoses. "Palju leiab igasuguseid nõuandeid internetiavarustest, aga kuivõrd usaldusväärne see info tegelikult on? Meie tahame pakkuda teaduspõhist ja tõendamist leidnud infot, et tõsta vanemate teadlikkust ning toetada seeläbi lapsevanemaks olemist."

Kuna koolitusportaali eesmärk ei ole kasumi teenimine, on veebilehel iga kuni 45-minutilise loengu hinnaks 5 eurot, mis on piisav portaali jätkusuutliku arengu tagamiseks ja uute loengute valmimiseks.

vanemakoolitused.ee koolitusportaali loomist toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Peamiseks partneriks laste füüsilist tervist ja toitumist puudutavate koolituste valmimisel on Eesti Lastearstide Selts ning kasvatusteemaliste loengute puhul Perekasvatuse Instituut.

0 kommentaari

Loe ka neid lugusid